Vi kör logotyp

Ska ditt barn välja gymnasieprogram snart?

Transportnäringen – en framtidsbransch

För varje dag som går ökar transporterna i Sverige och i världen. Både på vägarna, till sjöss och i luften. Därför behövs också personal, som det är stor brist på idag. Samtidigt går branschen igenom en omfattande teknikutveckling i och med digitaliseringen av samhället, vilket skapar ännu fler arbetstillfällen. Digitaliseringen har också inneburit att miljön i verkstäderna har förändrats i grunden. Numera kan verkstaden snarare liknas med en operationssal än ett mörkt och smutsigt garage. Transportnäringen är en högteknologisk och modern bransch helt enkelt. Finns nu uppdaterad för 2023

Tempen på motorbranschen

 

Visste du att ungefär 90% av all import och export sker genom sjöfarten? Det betyder att sjöfart är en väldigt viktigt del i den svenska ekonomin och i dagsläget råder det stor kompetensbrist och på sikt så hotas branschen av stora pensionsavgångar. En utbildning inom sjöfarten leder till goda möjligheter att få jobb och vilka typer av jobb varierar kraftigt. Vissa typer av anställningar så kan man vara borta flera veckor i streck, medan andra kan vara mer liknande 8-17 jobb. Det erbjuder stor variation att arbeta inom sjöfarten, något som de anställda idag uppskattar väldigt mycket. Nedan hittar du en länk till en rapport från Transportföretagen med information om sjöfartens rekryteringsbehov de kommande åren.

Tempen på sjöfartsbranschen

Fordons- och Transportprogrammet toppar listan över anställda!

Skolverket tar varje år fram en rapport som visar etableringsgrad hos elever som har gått ut gymnasiet. Etableringsgraden visar vad eleverna i olika program gör efter de har tagit studenten, om de har fått anställning, pluggar vidare på högskolan eller varken studerar eller arbetar.

Rapporten visar att 81% av de som tog examen på fordons- och transportprogrammet har en etablerad ställning på arbetsmarknaden efter 3 år. Det är den hösta siffran av samtliga program, programmet som hamnar på andra plats är VVS och fastighet där är etableringsgraden 79%.

Detta är en siffra som vi är väldigt stolta över! Det visar att fordons- och transportprogrammet utbildar elever som är attraktiva på arbetsmarknaden och du som elev har hög chans att få jobb direkt efter du har tagit studenten!

Du kan ta del av skolverkets rapport här om du vill lösa mer:

Läs rapporten från skolverket

Program med högskolebehörighet

Vare sig det handlar om fordon, flyg eller sjöfart är det väldigt lätt att gå vidare för den som vill; det kan till och med vara lättare tack vare den praktiska erfarenhet man då har i ryggen. Eftersom yrkesprogrammen kan ge grundläggande högskolebehörighet går det att fortsätta fördjupa sig eller helt byta karriär om man skulle vilja efter ett par år i branschen. Ditt barn kan inom vissa program välja egna kurser i individuella val. Där kan ditt barn välja kurser som är anpassade efter den eventuella högskoleutbildningen som ditt barn vill gå efter gymnasiet. Det bästa sättet att få information är att du eller ditt barn pratar med studievägledare om högskolebehörighet, eftersom det kan skilja sig mellan olika skolor och program.

Gymnasiet som öppnar för många möjligheter

Ditt barn blir dessutom i princip garanterad jobb efter studenten eftersom transportnäringen är en stark och stabil framtidsbransch. Det som eleverna uppskattar mest med yrkesprogrammen på gymnasiet är just blandningen mellan teori och praktik, att man inte måste välja utan får båda. Man får både lära sig om modern teknik, och att handfast jobba med den. Man låser sig alltså inte – tvärtom öppnar man för otaliga möjligheter.

Dessutom får man ha roligt på jobbet – varje dag.

Bakom den här sajten står Transportföretagen – en arbetsgivar- och branschorganisation inom transportnäringen som stöttar sina medlemsföretag i olika frågor.

Till Transportföretagen