Vi kör logotyp

När det kommer till att få jobb efter studenten så ligger fordons- och transportprogrammet i topp! Det visar en färsk rapport som kommer från skolverket

Skolverket tar varje år fram en rapport som visar etableringsgrad hos elever som har gått ut gymnasiet. Etableringsgraden visar vad eleverna i olika program gör efter de har tagit studenten, om de har fått anställning, pluggar vidare på högskolan eller varken studerar eller arbetar.

Rapporten visar att 81% av de som tog examen på fordons- och transportprogrammet har en etablerad ställning på arbetsmarknaden efter 3 år. Det är den hösta siffran av samtliga program, programmet som hamnar på andra plats är VVS och fastighet där är etableringsgraden 79%.

Detta är en siffra som vi är väldigt stolta över! Det visar att fordons- och transportprogrammet utbildar elever som är attraktiva på arbetsmarknaden och du som elev har hög chans att få jobb direkt efter du har tagit studenten!

Du kan ta del av skolverkets rapport här om du vill lösa mer:

Etableingsstatus-2020-10-15