Vi kör logotyp

Du har pluggat till flygtekniker och nu börjat jobba som tekniker. Du börjar även bli riktigt varm i kläderna på din arbetsplats och känner dig bekväm med de flesta arbetsuppgifterna.

Ett flygplan tas emot på kvällen efter avslutad flygning. I loggboken finns en anmärkning från piloterna som lyder: Vänster motorluftintag har fel på det elektriska avisningssystemet. Anmärkningen är detaljerat skriven och du får bra information från piloterna. Därför rullas flygplanet nu in i verkstaden för att lagas.

{{ question.question }}

Svara vad du tror och läs vidare i caset

Rätt!

Fel!

Ditt svar: {{question.result.answer.answer}}

Rätt svar: {{correctAnswer.answer}}

Du fick {{correct}} av {{questions.length}} rätt.